www.WASERWAGA.PL  
     
  www.waserwaga.pl  
     
  Świadectwa / certyfikaty charakterystyki energetycznej budynku  
     
 

a) dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
c) przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,
d) przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,
e) przepisy dotyczące audytu energetycznego,
f) przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
g) dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

 
     
     
 

(c) Jacek [alacak] Kacała, Gryfino/Nowe Czarnowo 2002-2009,[best: 1280x1024] www.kacala.com, www.kacala.pl,
www.wod-kan.com, www.wod-kan.eu, www.waserwaga.pl, www.mauzoleum.com, www.mauzoleum.pl, www.zlecenie.biz